People-in-Motion (HQ)
Postbus 8051
1180 LB Amstelveen
The Netherlands
+31 (0)20 640 3276
People-in-Motion (back office)
Warrewei 10a
8406 AB Tijnje
The Netherlands
+31 (0)513 672 750

Veranderingen in organisaties

Voor wat betreft veranderingen in organisaties werkt People-in-Motion samen met Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA).

ADRIBA is een expertisecentrum van de VU Amsterdam. Zij bieden met name het theoretisch platform om te komen tot veranderingen (strategie implementatie, veranderingen in houding en gedrag "op de werkvloer"). De pragmatische implementatie met behulp van communicatie is grotendeels het traject van People-in-Motion.

Vanuit ADRIBA kan worden geholpen bij het ontwerpen en uitvoeren van een Prestatieverbeterplan (PVP) gebaseerd op de eigen werksituaties van de managers. Via ABC-analyses (Antecedents - Behavior - Consequences )worden oorzaken en gevolgen van huidig gedrag achterhaald. Dit is een maatwerk traject.

Het is ook mogelijk lijnmanagers en hr-afdelingen een cursus of in-company trainingen te geven. Daarin wordt kennis gemaakt met de principes van gedragsanalyse en Organizational Behavior Management (OBM).

Kijk voor meer informatie op: www.adriba.nl

Kamagurka
Kamagurka, 24 iPad-performance

In alle bescheidenheid, wij vinden dat wij creatief zijn. Toch zijn er mensen die in de vrije kunsten ons best wel eens passeren… »

Kijk voor meer werk: wat doen we